POP/ PAP

4.1 Geven van trainingen

#4.1.a
Waar sta ik nu?Leefstijl
Wat wil ik leren?Wat is de perfecte balans tussen topsport, school en de thuissituatie?
Hoe ga ik dit bereiken?Gedragswijzer samenstellen met tips voor basketbalspelers die topsport bedrijven.
AfgerondJa, zie Gedragswijzer Topsporters 12-18 jaar
#4.1.b
Waar sta ik nu?Meerjarenplan
Wat wil ik leren?Meerjaren plan schrijven voor het team dat ik coach.
Hoe ga ik dit bereiken?Meerjarenplan Groene Uilen heren 1, vanaf seizoen 2018/ 2019 tot seizoen 2020/ 2021.
AfgerondJa, zie Meerjarenplan Groene Uilen H1

#4.1.f1
Waar sta ik nu?Trainingsopbouw na een blessure
Wat wil ik leren?Individuele trainingen voor geblesseerde spelers, n.a.v. feedback fysiotherapeut of sportarts.
Hoe ga ik dit bereiken?Revalidatieplan Martin Manchev opstellen.
AfgerondJa, zie Revalidatieplan Martin Manchev

#4.1.f2
Waar sta ik nu?Evaluatie jaarplan gericht op blessures
Wat wil ik leren?Binnen BA RTC Noord bestaat een jaarplan ter bevordering van blessurepreventie.
Hoe ga ik dit bereiken?Ik ga dit verder onderzoeken en beargumenteren.
AfgerondNee

#4.1.c
Waar sta ik nu?Geperiodiseerd jaarplan
Wat wil ik leren?Behalve de invulling van volume/ intensiteit tijdens de trainingen, ook onderwerpen aanpassen aan het geperiodiseerde jaarplan.
Hoe ga ik dit bereiken?Opgesteld voor BA RTC Noord MU14 seizoen 2016/ 2017.
AfgerondJa, zie Periodisering Basketball Academy RTC Noord MU14

#4.1.d1
Waar sta ik nu?Trainingsprogramma’s fysiek
Wat wil ik leren?Een progressief opbouwend fysiek trainingsprogramma uitwerken dat in mijn jaarplanning kan worden opgenomen, rekening houdend met mijn geperiodiseerde jaarplan. In dit fysieke programma dient ook een apart programma voor plyometrische training te worden opgenomen, voor spelers die daar reeds aan toe zijn. Tijdens de uitvoering van dit programma dient regelmatig voortgang te worden getest, bijvoorbeeld door de hartslag te vergelijken met een nulmeting aan het begin van het seizoen, of door het aantal herhalingen dat spelers kunnen binnen een bepaalde tijd.
Hoe ga ik dit bereiken?Bespreken met Ata Einolhagh, athletic trainer van Martini Sparks dames Eredivisie.
AfgerondJa, zie BA RTC Noord Boot Camp en Planning Basketball Academy RTC Noord MU14 Seizoen 2016/ 2017

#4.1.d2
Waar sta ik nu?Trainingsprogramma tactiek
Wat wil ik leren?Programma samenstellen waarin het aanvallen van ball-screens aan bod komt, t.b.v. jaarplan.
Hoe ga ik dit bereiken?Alle mogelijke variaties van het ball-screen uitgewerkt en daarbij passende oefeningen bedacht.
AfgerondJa, zie Pick and Roll/ Ball-Screens

#4.1.d3
Waar sta ik nu?Trainingsprogramma techniek
Wat wil ik leren?Programma samenstellen waarin technische details worden getraind om tactische elementen te kunnen stoppen. Hoe doen we het technisch en waarom.
Hoe ga ik dit bereiken?Opgesteld voor BA RTC Noord MU14 seizoen 2016/ 2017.
AfgerondJa, zie Planning Basketball Academy RTC Noord MU14 Seizoen 2016/ 2017

#4.1.e
Waar sta ik nu?Testen en meten
Wat wil ik leren?Periodieke test – en meet eigenschappen in mijn geperiodiseerde jaarplan opnemen. Wat wil ik wanneer meten en hoe kan ik dat relateren aan bijvoorbeeld het voorspellen vanblessures en/ of overbelasting van individuen. Tevens periodiek meten van conditie en kracht van individuen, maar ook team tests.
Hoe ga ik dit bereiken?Bij BA RTC Noord werden studenten van de opleiding ingeschakeld die de talenten periodiek op richtingsverandering en snelheid testen.
AfgerondJa, zie Testen en Meten, Statistieken Basketball Academy RTC Noord MU14 en Talentvolgsysteem.

4.1.1 Begeleidt specifieke (groepen) sporters

Gedurende seizoen 2016-2017 ben ik begeleider, trainer en coach van BA RTC Noord MU14, uitkomend in de landelijke MU14 eredivisie. Tevens ben ik trainer van de Basketballschool van BA RTC Noord, voor kinderen van 8-13 jaar.

Groene Uilen

Gedurende seizoen 2017-2018 ben ik assistent van coach Hans Nieboer bij Groene Uilen heren 1, uitkomend in de landelijke Promotiedivisie.

Gedurende seizoen 2018-2019 ben ik hoofdcoach van Groene Uilen heren 1, uitkomend in de landelijke promotiedivisie.

4.1.2 Stelt plannen op voor langere termijn

Voorafgaande aan het seizoen heb ik een jaarplan gemaakt op basis van mijn ervaring als assistent coach van BA RTC Noord MU16 en tevens op basis van mijn eigen filosofie toegespitst op de U14 leeftijdscategorie.

Dit jaarplan is gedetailleerd op maanden, weken en training- en wedstrijddagen, waarbij de trainingen per hele minuut zijn ingedeeld op onderwerp.

Groene Uilen

Voor Groene Uilen heren 1 heb ik een driejaren plan opgesteld.

4.1.3 Plant en voert trainingen uit

Bij het voorbereiden van een training probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met de planning, maar wijk hier soms vanaf wanneer uit wedstrijdevaluaties blijkt dat bepaalde onderwerpen onvoldoende worden beheerst.

BA RTC Noord MU14 traint twee maal per week gezamenlijk als team. Op maandag de clean-up training en op vrijdag de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Beide trainingen duren twee uur. Op maandag kijken we in het eerste half uur regelmatig fragmenten van de wedstrijd terug.

Iedere training wordt zorgvuldig voorbereid en staat in mijn archief. Oefeningen zijn duidelijk omschreven en in het geval van nieuwe oefeningen altijd voorzien van uitleg en diagrammen. Op deze manier zijn mijn trainingen overdraagbaar en duidelijk wanneer andere trainers ze willen inzien.

Groene Uilen

Op dinsdag geeft Hans Nieboer de training, op donderdag doen wij dit gezamenlijk en op vrijdag geef ik de training. Op vrijdag geef ik de training gezamenlijk aan heren 1 en heren 2. Samen met Hans heb ik regelmatig overleg voorafgaande aan een trainingsweek.

4.1.4 Evalueert uitvoering plannen en trainingen

Gedurende het seizoen experimenteer ik regelmatig met nieuwe of aangepaste oefeningen. Tevens verzin ik tijdens een training vaak varianten op bekende oefeningen. Na een training evalueer ik mijn (nieuwe) oefeningen en bepaal of ik ze aan mijn ‘standaard’ oefeningen toevoeg.

4.2 Coachen bij wedstrijden

#4.2.a
Waar sta ik nu?Wedstrijdvoorbereiding
Wat wil ik leren?Gedragswijzer samenstellen waarmee spelers zich beter op de wedstrijd kunnen voorbereiden, zowel thuis als in de kleedkamer vlak voor een wedstrijd.
De doelstelling is dat spelers een bepaald patroon volgen waardoor het gameplan beter wordt nageleefd en de individuele doelstellingen beter worden nagestreefd.
Dit zal specifiek gericht zijn op ontspanning, zelfvertrouwen, visualisatie, concentratie en individuele doelstellingen/ pre-game thoughts.
Hoe ga ik dit bereiken?Onderzoek en implementatie van software.
AfgerondNee

#4.2.b
Waar sta ik nu?Wedstrijdanalyse
Wat wil ik leren?Specifieke punten uit een wedstrijd (videoanalyse) kunnen halen waardoor het voor het team inzichtelijk wordt wat beter kan.
Hoe ga ik dit bereiken?Door gebruik te maken van videoanalyse software.
AfgerondJa, zie Training Basketball Academy RTC Noord MU14 – 30-03-2017 en Videoanalyse UBALL vs Groene Uilen – 26-01-2019.

#4.2.c1
Waar sta ik nu?Wedstrijdplan
Wat wil ik leren?Wedstrijdplan samenstellen afhankelijk van videoanalyse van de tegenstander. Vooral op tactisch gebied valt er nog veel te leren.
Hoe ga ik dit bereiken?Door gebruik te maken van videoanalyse software en historische wedstrijdstatistieken en individuele statistieken.
AfgerondJa, zie o.a. Training Basketball Academy RTC Noord MU14 – 30-03-2017 en Wedstrijdplan Easter Cup om Plaats 5/ 6.

#4.2.c2
Waar sta ik nu?Randvoorwaarden
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?Zelfstudie.
AfgerondNee

#4.2.d1
Waar sta ik nu?Wedstrijdbegeleiding
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa

#4.2.d2
Waar sta ik nu?Wedstrijdcoaching
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa

#4.2.e
Waar sta ik nu?Wedstrijdevaluatie
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa

#4.2.f1
Waar sta ik nu?Voeding
Wat wil ik leren?Een voedingswijzer opstellen voor met adviezen voor basketballers. Levensstijl van een topsporter op een vrije dag, trainingsdag en wedstrijddag.
Hoe ga ik dit bereiken?Zelfstudie.
Eventueel afspraak plannen met een diëtiste om eigen bevindingen en gemaakte voedingswijzer te bespreken.
AfgerondJa, zie Voedingsadvies voor Basketballers en Gedragswijzer Topsporters 12-18 jaar

#4.2.f1
Waar sta ik nu?Doping
Wat wil ik leren?Kunnen uitleggen wat de regels zijn omtrent doping.
Hoe ga ik dit bereiken?Zelfstudie via https://www.dopingautoriteit.nl/.
AfgerondJa, ik heb de cursussen gevolgd van de Dopingautoriteit en heb met succes Brons, Zilver en Goud, en andere afgerond. De certificaten zijn terug te vinden op de pagina Diploma’s. Door het volgen van deze cursussen ben ik nu goed op de hoogte van alle regelementen die van toepassing zijn omtrent doping.

4.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden

Als hoofdcoach van het MU14 team van Basketball Academy RTC Noord begeleid ik mijn team voor, tijdens en na wedstrijden en toernooien. Gedurende seizoen 2014/ 2015 en 2015/ 2016 was ik assistent coach bij het Mannen U16 team van Basketball Academy RTC Noord.

Groene Uilen

Samen met Hans Nieboer begeleid ik de spelers van Groene Uilen heren 1 bij de trainingen. Bij de wedstrijden ben ik hier alleen verantwoordelijk voor.

4.2.2 Bereidt wedstrijden voor

Wedstrijden bereid ik voor door eerdere wedstrijden te evalueren, video beelden te analyseren en video beelden van de tegenstander te analyseren. We trainen behalve hetgeen dat in de planning staat ook op onderdelen die uit de analyses naar voren komen of onderdelen die we nog niet voldoende beheersen. Op de teamtraining op vrijdagmiddag bereiden we ons actief voor op de wedstrijd in het aankomende weekend.

Voorafgaand aan een wedstrijd is het team een uur van te voren in de zaal aanwezig. Nadat het team zich heeft omgekleed nemen we de wedstrijd met elkaar door in de kleedkamer. We maken concrete afspraken over de speelwijze en bespreken individuele aandachtspunten/ doelstellingen.De team-captain is verantwoordelijk voor de warming-up, welke ik aan het begin van het seizoen heb vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Het team wordt in twee groepen opgedeeld. Na ongeveer 10 minuten wordt er geroteerd.

Groep 1 doet op de basket een serie power lay-ups, lay-ups zonder dribble, lay-ups met dribble, spot-up shots en shots vanuit een change of direction. De focus ligt op finishen.

Groep 2 doet een serie ball-handling drills met twee ballen geïnspireerd op de individuele warming-up van Stephan Curry.

Nadat beide groepen klaar zijn lopen we lay-ups vanuit een bepaalde setting. Het tempo ligt hier al iets hoger. Het is een dynamische drill waarin drie maal wordt gepasst. De cutter dient te finishen met een lay-up. Ook hier ligt de focus op finishing.

Na de line-up doen we, wanneer we de voorgaande drill al op links hebben uitgevoerd, lay-ups vanaf de middenlijn op volle snelheid. Hebben we de voorgaande drill nog niet op links gedaan, dan voeren we deze alsnog uit, maar dan op volle snelheid uit.

Groene Uilen

Als hoofdcoach van Groene Uilen heren 1 zorg ik altijd dat de wedstrijden goed zijn voorbereid. Ik haal het maximale uit de kast om degradatie uit de Promotiedivisie te voorkomen.

4.2.3 Geeft aanwijzingen

Tijdens wedstrijden coach ik actief mee en probeer ik invloed uit te oefenen op de manier van spelen, zonder al te veel voor te willen zeggen, omdat ik van mening ben dat spelers in deze leeftijdscategorie situaties zelf moeten ervaren en oplossen. Naast het geven van technische – of tactische aanwijzingen geef ik, ongeacht het resultaat, vaak complimenten wanneer ik opmerk dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

4.2.4 Evalueert wedstrijden

Na afloop van een wedstrijd evalueer ik de wedstrijd gezamenlijk met het team. We bespreken wat er goed ging en wat beter had gekund, maar nemen ook door wat de afspraken en doelstellingen waren en of we deze zijn nagekomen of hebben behaald.

Elke wedstrijd wordt op video vastgelegd. Ik analyseer wedstrijden met NAC Sport, een videoanalyse programma voor sportwedstrijden. Spelers ontvangen persoonlijke clips met verbeterpunten. In sommige gevallen vraag ik spelers om feedback/ zelfreflectie. Op maandag bespreken we gedurende het eerste half uur van de training gezamenlijk enkele videomomenten die van toepassing zijn op het teamspel. Dit zijn zowel aanvallende – als verdedigende onderwerpen, maar voornamelijk visiegericht.

Groene Uilen

Elke wedstrijd wordt gefilmd en de dag erna met het team gedeeld. Ik maak gebruik van videoanalyse software (Hudl) om wedstrijden te analyseren. Soms, wanneer ik denk dat ze er baat bij hebben, deel ik specifieke momenten uit wedstrijden met spelers. Anders gebruik ik de beelden om mijn trainingen op aan te passen.

4.3 Ondersteunen van sporttechnisch beleid

 • Beleidsadvies 4.3.a (18)
 • Talentherkenning en -ontwikkeling 4.3.b (19)
 • Beleidsrapportage 4.3.c (20)
 • Beleid gericht op sportiviteit en respect 4.3.d1 (21a)
 • Beleid gericht op sociale veiligheid 4.3.d2 (21b)
#4.3.a, 4.3.b, 4.3.c, 4.3.d1, 4.3.d2
Waar sta ik nu?
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?Gedurende mijn twee jaren als hoofdcoach van de Basketballschool van RTC Noord heb ik aan alle punten van 4.3 voldaan.
AfgerondJa, zie RTC Noord Basketballschool 2014/ 2015

4.3.1 Formuleert (mede) doelstellingen sporttechnisch beleid

Ik heb als hoofdcoach van de RTC Noord Basketballschool een sporttechnischbeleid opgesteld.

4.3.2 Stelt sporttechnisch beleidsadvies op

Iedere training had een specifiek thema. Iedere groep trainde binnen het thema op eigen niveau. De trainers werkten samen in tweetallen, die wekelijks roteerden, zodat kennis optimaal werd gedeeld. De groepen waren ingedeeld op chronologische leeftijd en/ of op technische vaardigheid; beginners, gemiddeld en gevorderden.

De trainingen waren ingedeeld in blokken van 20 minuten, twee keer op een half veld, één keer op een volledig veld, nadat er een gezamenlijke warming up van een 25 minuten was gedaan. De allerjongsten trainden los van de groepen op het middelste deel van de zaal.

4.3.3 Voert beleidsmatige taken uit

Als hoofdcoach van de RTC Noord Basketballschool heb ik leiding gegeven aan zeven trainers en twee stagiares. Tevens zorgde ik ervoor dat trainers niet alleen hun trainingsvoorbereiding voor de trainingen in orde hadden, ze deelden ze ook met de andere trainers (via Dropbox) zodat kennis en oefenstof werd gedeeld.

4.3.4 Evalueert uitvoering beleid

Na iedere RTC Noord Basketballschool training werd het thema en de training door de trainers geëvalueerd. Er werd feedback gegeven en een nieuw thema werd bepaald. Tevens werd er gesproken over de talenten, of dat ze misschien omhoog of omlaag moesten worden geplaatst.

4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sportkader

#4.4.a
Waar sta ik nu?Leeromgeving
Wat wil ik leren?Overbrengen van specifieke kennis aan jonge ambitieuse coaches die daar behoefte aan hebben en het op prijs stellen.
Hoe ga ik dit bereiken?Geven van clinics aan andere coaches binnen de Groene Uilen. Ik kan clinics geven over de 2-3 Syracuse Zone, of over het spelen met ballscreens. Hein Gerd Triemstra heeft me gevraagd of ik aan de huidige BT4 groep een presentatie wil geven over het maken van een portfolio (uiteraard nadat mijn portfolio is goedgekeurd).
AfgerondJa, zie RTC Noord Basketballschool 2014/ 2015

#4.4.b
Waar sta ik nu?Begeleiding
Wat wil ik leren?Begeleiden van coaches in opleiding
Hoe ga ik dit bereiken?Door het geven van workshops aan BT2/ BT3 cursisten en het begeleiden van BT2/ BT4 cursisten bij het maken van hun portfolio. Tevens wil ik binnen de Groene Uilen kennis delen, bijvoorbeeld over de filosofie van heren 1, met andere coaches, in een georganiseerde setting.
AfgerondJa, zie Begeleiding Julian de Rover bij BT2

4.4.1 Informeert sportkader in (opleiding)

Zie ook 4.3. Tijdens mijn periode als hoofdcoach van de RTC Noord Basketballschool heb ik stagiaires en coaches in opleiding begeleid bij het geven van training aan kinderen in de leeftijd tot 14 jaar.

Portfolio

De reden waarom ik een digitaal portfolio heb gemaakt is dat ik mijn kennis op deze manier gemakkelijk kan delen met spelers en andere coaches. De videoanalyse en het wedstrijdplan die ik voor mijn portfolio heb uitgewerkt heb ik in de praktijk ook met het team gedeeld. Omdat er in sommige delen privacy gevoelige informatie staat zullen niet alle gegevens openbaar toegankelijk worden.

Nadat ik Hein Gerd Triemstra een eerdere versie van dit portfolio heb laten zien, vroeg hij mij of ik een presentatie zou willen geven aan de huidige groep BT4 cursisten. Zodra mijn portfolio is goedgekeurd en ik in het bezit ben van het BT4 diploma geef ik hier graag gehoor aan. Ik zal dan een presentatie geven over de te nemen stappen bij het maken van een portfolio en de valkuilen die ikzelf tegen ben gekomen.

4.4.2 Creëert leeromgeving voor sportkader (in opleiding)

Zie ook 4.3. Tijdens mijn periode als hoofdcoach van de RTC Noord Basketballschool heb ik leerlingen van de MBO opleiding Sport en Bewegen van Alfa College Groningen een stageplaats geboden, begeleid, geëvalueerd en beoordeeld.

4.4.3 Begeleidt sportkader (in opleiding)

Ik begeleid momenteel Julian de Rover. Julian is een lid van de Groene Uilen; hij is speler van Groene Uilen heren 3 en trainer/ coach van Groene Uilen dames 3. Behalve dat voert Julian ook bestuurlijke taken uit. Julian volgt momenteel de cursus BT2.

4.5 Samenwerken met begeleidingsteam en het onderhouden van externe contacten

#4.5.a
Waar sta ik nu?Begeleidingsteam
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa

#4.5.b
Waar sta ik nu?Netwerk
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa, zie Netwerk en De Groene Uilen in de Pers

#4.5.c1
Waar sta ik nu?Afspraken over sportiviteit en respect
Wat wil ik leren?Deze opdracht kan ik niet goed vervullen. Ik heb hier wel goed over nagedacht en begrijp dat er hiervoor binnen een professionele organisatie richtlijnen zijn opgesteld.
Hoe ga ik dit bereiken?Een klein opstootje op het veld smoor ik altijd direct in de kiem door de betrokken speler te wisselen. Wij houden ons rustig en gaan respectvol met de tegenstanders, de scheidsrechters en/ of andere personen in de zaal om. Op intimidatie reageren we niet. Wij hebben onderling de afspraak dat spelers moeten trakteren wanneer ze een technische fout oplopen. Dit werkt een beetje preventief.
AfgerondJa

#4.5.c2
Waar sta ik nu?Afspraken over sociale veiligheid
Wat wil ik leren?Deze opdracht kan ik niet goed vervullen. Ik heb hier wel goed over nagedacht en begrijp dat er hiervoor binnen een professionele organisatie richtlijnen zijn opgesteld.
Hoe ga ik dit bereiken?https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat
Zie ook Onderzoek naar invloed gedrag jeugdtrainers en -coaches (NBB)
AfgerondJa.

Bij een team met volwassen – en intelligente jonge mannen zoals Groene Uilen heren 1, zijn er over het algemeen nooit noemenswaardige problemen. Er heerst binnen de vereniging een enorm saamhorigheidsgevoel. Spelers en speelsters kennen elkaar goed en gaan behalve in de zaal ook daarbuiten veel met elkaar om. De Groene Uilen organiseert behalve basketbal vele andere activiteiten. Ook zijn er leden die een relatie met een ander binnen de vereniging hebben. Je ziet ook dat de oudere jongens zich over de jonge jongens ontfermen. Er worden naar mijn weten geen spelers buitengesloten en al helemaal niet gepest.

4.5.1 Begeleidt begeleidingsteam

Bij de Groene Uilen is er anders dan bij eredivisieteams geen begeleidingsteam. Ook heb ik dit jaar bij de wedstrijden geen assistent coach die ik van taken heb voorzien. Ik neem alle taken omtrent de wedstrijden voor eigen rekening en dat is soms best lastig.

Natuurlijk had ik liever een assistentcoach naast me gehad die mij behalve naast het veld, ook had kunnen assisteren bij allerlei hand en span diensten. Het ophangen en weghalen van de camera en dat soort dingen neemt toch altijd even wat tijd in beslag.

Wel is er een goede samenwerking met de bestuursleden die bij de wedstrijden aanwezig zijn.

Tevens is er prima contact met de meeste scheidsrechters en de beheerder van het Willem Alexander Sportcentrum. Het contact met de fysiotherapeut Krum Toshev loopt meestal via Hans Nieboer of via de spelers zelf.

4.5.2 Raadpleegt specialisten

Wanneer ik me in iets specifieks wil verdiepen of er zelf niet helemaal uit kom neem ik meestal contact op met andere ervaren basketbalcoaches. Dit zijn o.a. Marco van den Berg, Goran Kilibarda, Hein Gerd Triemstra, Anne van Dijk en Paul Easton. Ik stuur zo nu en dan beeldmateriaal naar Goran op, die dit seizoen geen team coacht, waarop ik feedback vraag. Vaak spreek ik ook over inhoudelijke zaken met een aantal enthousiaste jongere coaches in de stad Groningen.

Wekelijks heb ik buiten de trainingen om ook telefonisch overleg met mijn Groene Uilen collega Hans Nieboer. Wij hebben soms pittige discussies, want ik ben een tikkeltje eigenwijs, die vaak uitmonden in interessante en leerzame conclusies.

Regelmatig bezoek ik trainingen van Donar en kijk ik bijvoorbeeld mee hoe Erik Braal en Meindert van Veen een wedstrijdvideo met het team bespreken en vervolgens hun training daarop afstemmen.

Behalve veel zelfstudie, o.a. door door op internet te zoeken en clinics op YouTube te bekijken, kijk ik ook wekelijks één of twee Euroleague wedstrijden. Dit is het beste teambasketbal ter wereld en ik gebruik het om wedstrijdsituaties te leren herkennen en te leren begrijpen hoe voordeelsituaties op het hoogste niveau worden uitgespeeld.

4.5.3 Onderhoudt contact met media/ externen

Op de ochtend nadat we een wedstrijd hebben gespeeld heb ik telefonisch contact met een verslaggever van het Dagblad van het Noorden. Ik bereid dit voor door hem (meestal vooraf) van de volgende informatie te voorzien:

 • Stand na eerste kwart, uitslag eerste kwart, verschil
 • Stand na het tweede kwart, uitslag tweede kwart, verschil
 • Stand na het derde kwart, uitslag derde kwart, verschil
 • Eindstand, uitslag vierde kwart, verschil

Tevens voorzie ik hem van een lijst met de topscorer(s) aan de zijde van de Groene Uilen.

Tijdens het telefoongesprek praten we voornamelijk over het wedstrijdverloop, specifieke gebeurtenissen in de wedstrijd en eventuele belangrijke wedstrijden die er op korte termijn aan zitten te komen.

Met enkele collega coaches in de Promotiedivisie wissel ik regelmatig beeldmateriaal uit van wedstrijden.

4.6 Scouten van basketballers

#4.6.a
Waar sta ik nu?Observatie- en registratieinstrument
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa, zie Talentvolgsysteem

#4.6.b
Waar sta ik nu?Scouting
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa, zie Scouting Groene Uilen Heren 1

#4.6.c
Waar sta ik nu?Scoutingsgesprek
Wat wil ik leren?
Hoe ga ik dit bereiken?
AfgerondJa, zie Mannen Under 13 Afdeling Noord

4.6.1 Formuleert doelstellingen en criteria scouting

Om in seizoen 2019/ 2020 de juiste spelers te kunnen rekruteren voor de Groene Uilen heb ik een document opgesteld met selectiecriteria. Hierin wordt gedetailleerd beschreven aan welke kenmerken een speler moet voldoen om in aanmerking te komen voor Groene Uilen heren 1. In dit document staat niet alleen beschreven waaraan spelers moeten voldoen, ik heb ook beschreven hoe spelers mogelijkerwijs gerekruteerd kunnen worden.

4.6.2 Verzamelt en interpreteert scoutinggegevens

Gedurende seizoen 2014/ 2015 was ik verantwoordelijk voor het coachen van het Mannen Under 13 team van afdeling Noord.

4.6.3 Selecteert en begeleidt sporters

Bij Basketball Academy RTC Noord heb ik als coach van de Basketballschool, als assistent coach van het Mannen Under 16 team en als hoofdcoach van het Mannen U14 team, gedurende een periode van vijf jaar talentvolle sporters geselecteerd en begeleid.

Dit houdt o.a. in dat we selectietrainingen hebben gehouden waaruit wij geschikte kandidaten selecteerden om in te stromen bij Basketbal Academy RTC Noord. Gezamenlijk met collega coaches beoordeelde ik mogelijke kandidaten op de volgende kenmerken:

 • Mentaal
 • Fysiek (Lengte, Kracht, Gewicht)
 • Technisch
 • Tactisch

Tijdens de selectietraining deden wij fysieke tests zoals x-races met – en zonder bal, loopsprongen, dribbelvaardigheden met de 94fifty bal en full court skills met dribbels, passes en verschillende schoten en lay-up vormen. Ook lieten wij de kandidaten in één minuut zoveel mogelijk lay-ups maken. We herhaalden dit met verschillende lay-ups. Vervolgens lieten wij de kandidaten in tweetallen onder druk spelen in een full-court transitieoefening waarbij er twee tegen twee werd gespeeld. Tenslotte werden er teams samengesteld waar korte vijf tegen vijf werd gespeeld.

Er was een groepje RTC spelers aanwezig om te helpen en de oefeningen voor te doen.

De spelers werden gedurende een selectietraining voorlopig beoordeeld met Onvoldoende, Matig, Voldoende, Goed of Zeer Goed. Daarnaast werden er bij de beoordelingen op- en aanmerkingen genoteerd. Alle kandidaten kregen een uitnodiging om ook tijdens reguliere trainingen van BA RTC Noord mee te doen.