Periodisering BA RTC Noord MU14

Nadat ik in het voorjaar van 2016 te horen kreeg dat ik hoofdcoach zou worden van het MU14 team van Basketball Academy RTC Noord ben ik me gaan verdiepen in planning en periodisering.

Mijn planning is tot stand gekomen nadat ik het playbook/ de filosofie van Basketball Academy RTC Noord (opnieuw) had doorgelezen. Verderop kom ik hierop terug.

Periodisering Seizoen 2016/ 2017

Voordat ik met mijn periodisering begon heb ik Hein Gerd Triemstra gevraag mij hiermee op weg te helpen en hebben wij verschillende momenten samen gezeten om te overleggen.

In eerste instantie heb ik het speelschema op weeknummer ingedeeld. Tevens heb ik rekening gehouden met voorbereiding, oefenwedstrijden, toernooien, trainingskamp en schoolvakanties. Hierdoor kan ik de piekmomenten bepalen, waar ik progressief in cycli naar toe wil werken. Zoals in mijn periodisering te zien is vindt het eerste piekmoment plaats in de tweede week van oktober en vindt het laatste piekmoment plaats in de tweede week van april (aan het einde van het seizoen.)

Het is de bedoeling dat mijn spelers in de laatste week van het seizoen op maximale intensiteit kunnen trainen en spelen. Echter is er een belangrijke kanttekening en dat is dat het niet synchroon loopt met de gezamenlijke trainingen van Basketball Academy RTC Noord o.l.v hoofdcoach Anne van Dijk. Ik instrueer de spelers aan het begin van een week altijd over de intensiteit en stimuleer ze om hier ook in de andere trainingen rekening mee te houden.

De volgende aandachtspunten heb ik percentueel ingedeeld:

  • Stamina
  • Pilar strength
  • Strength
  • Speed
  • Skills
  • Tactical
  • Mental/ Social

Afhankelijk van het moment in het jaar/ seizoen, de verhouding tussen intensiteit en volume, heb ik bepaald hoeveel aandacht ik aan een punt wil besteden gedurende een bepaalde periode. Hierbij heb ik de voorliggende periode in acht genomen en uiteraard de progressie naar het eerstvolgende piekmoment. Een intensiteit 80% aan het begin van het seizoen verschilt logischerwijs met dezelfde intensiteit aan het eind van het seizoen.

Periodisering Seizoen BA RTC Noord MU14 2016/ 2017

Augustus 2016

Spelers komen terug van vakantie. Van spelers wordt verwacht dat ze fit terugkomen; de realiteit is helaas anders.

Bij Basketball Academy RTC Noord houden we voorafgaand aan het seizoen bootcamp-trainingen, naast enkele zaaltrainingen. De verhouding is 3 op 2. Tijdens de bootcamp-trainingen werken we veelal aan behendigheid, balans, coördinatie en snelheid. Tevens wordt het uithoudingsvermogen van spelers op de proef gesteld.

September 2016

De eerste scrimmages/ oefenwedstrijden/ toernooien vinden plaats in de tweede (week 36) trainingsweek. In de derde (week 37) trainingsweek begint de competitie.

Ik besteed in deze periode relatief veel aandacht aan tactiek omdat ik mijn spelers wil leren volgens de Basketball Academy RTC Noord filosofie te gaan spelen. Tactiek probeer ik zoveel mogelijk te verstoppen in oefeningen waarin spelers zelf situaties leren te lezen en te beoordelen, bijvoorbeeld een ‘designated cutter’ afhankelijk van een inside – of outside drive. Tactiek is geminimaliseerd tot het goed samen laten spelen van het team.

Oktober 2016

In de tweede week van oktober (week 41) is het eerste piekmoment van 85%. De afgelopen weken is de intensiteit steeds een beetje opgevoerd om op dit moment te kunnen pieken, het vervolgens weer af te bouwen door bijvoorbeeld meer tijd aan strength en skills te besteden, om vervolgens weer progressief verder te werken naar het volgende piekmoment.

November 2016

In de derde week van november (week 46) is het tweede piekmoment van 90%. Dit is de week voor de laatste wedstrijd voorafgaande aan de herfstvakantie waarna de competitie een weekend stil ligt.

Gedurende de herfstvakantie wordt er bij Basketball Academy RTC Noord volgens een alternatief rooster getraind; 3 teamtrainingen van 2 uur.

December 2016

In de derde week van december (week 50) is het derde piekmoment van 90%. Omdat de cycli geleidelijk aan oplopen en sommige spelers niet zullen trainen trainen in de Kerstvakantie loopt de intensiteit niet hoger op dan het piekmoment van november. In week 51 wanneer de intensiteit en het volume respectievelijk laag en hoog liggen wordt er voornamelijk technisch getraint. In week 52 zijn er slechts twee trainingen gepland en worden ze geacht zelf aandacht te besteden aan hun fysieke gesteldheid.

Januari 2017

Van 1 tot 5 januari doet het team mee aan de Lundaspelen, een internationaal toernooi in de zuid Zweedse stad Lund. Vanaf week 3 loopt de intensiteit weer op om uiteindelijk in februari te kunnen pieken. De focus tijdens de trainingen ligt op maximale snelheid; wekelijks doen we er een schepje bovenop.

Februari 2017

In de eerste week van februari (week 6) is het vierde piekmoment van 90%. Dit is de week voor onze laatste wedstrijd en de ena laatste week voorafgaande aan de voorjaarsvakantie waarna de competitie een weekend stil ligt.

Gedurende de laatste week voorafgaande aan de voorjaarsvakantie (en onze trainingsweek) ligt de intensiteit en het volume respectievelijk laag en hoog. Spelers zullen deze week veel tijd kunnen besteden aan hun eigen ontwikkelpunten waarbij ze gestimmuleerd worden om gedifferentieerd te trainen. Ik breng veel materialen mee zoals pylonnen, medicijnballen, tennisballen, mini-hordes, D-mans, 94Fifty bal, elastieken/ resistance bands etc.

Van 19 t/m 26 februari (week 8) verblijven we in Kaunas, Litouwen waar we een trainigsweek hebben met alle teams BA RTC Noord. Gedurende deze week spelen wij een viertal oefenwedstrijden en zullen we tevens een viertal trainingen van coaches ter plekke krijgen. Uit ervaring van een eerdere trainingsweek in Kaunas weet ik dat deze trainigen voornamelijk skills-gericht zullen zijn, vandaar dat ik de intensiteit en het volume tijdens deze week respectievelijk iets lager en iets hoger heb gepland.

Maart 2017

In de tweede week van maart loopt de intensiteit progressief op. Het doel hiervan is om in de tweede week van april (week 15) voorafgaand aan onze laatste de maximale intensiteit van te kunnen behalen.

April 2017

In april komt het seizoen tot een einde. Ik heb een piekmoment in de week voorafgaande aan onze laatste competitiewedstrijd ingepland zodat we dit kunnen doorzetten tot onze wedstrijd-dag, om met maximale intensiteit te kunnen spelen.

Mei/ juni 2017

De teamtrainingen komen te vervallen en spelers zullen in deze maanden het algemene BA RTC Noord programma volgen. Twee keer per week wordt er ’s ochtends een mix-3X3 competitie gespeeld en tijdens de andere trainingen zullen voornamelijk individuele skills worden getraint. Gedurende deze periode stromen nieuwe spelers, afhankelijk van beschikbaarheid, in.