Pick and Roll/ Ball Screens

Onze voorkeur voor een screen gaat uit naar grote spelers op kleine spelers te laten screenen, om een mismatch te kunnen creëren waaruit een één tegen één, of een twee tegen één situatie ontstaat en de rotatie kan worden aangevallen. De verdediging van het screen moet altijd goed worden gelezen en op de juiste manier beantwoord worden, dat kan ook zijn door te poppen, te slippen of te isoleren.

Mogelijke initiële situaties:

 • De aanvaller heeft de bal reeds in zijn handen. Meestal dicht op de driepuntlijn.
 • De aanvaller krijgt de bal aangepasst. Meestal ver vanaf de driepuntlijn.
 • De ballhandler begint op de top.
 • De ballhandler begint op een wing.
 • Een combinatie van de bovenstaande situaties.

Staat de aanvaller op de top en dicht op de driepuntlijn, dan is de kans groot dat de verdediging hedget of switcht.

Staat de aanvaller ver vanaf de driepuntlijn, dan wordt er vaak onderdoor verdedigd, waarna met een front-pivot direct een re-screen moet worden gezet. In dit geval is het handig dat de ballhandler eerst met zijn zwakke hand over het screen heen dribbelt zodat hij na een handwissel op zijn sterke hand kan aanvallen.

Staat de aanvaller dicht op de driepuntlijn en er wordt onderdoor verdedigd, dan is er ruimte voor een schot.

Staat de aanvaller op de wing en wordt het screen van binnen naar buiten gezet, dan kan de verdediging ook ice/ blue spelen. De bal-verdediger schakelt het screen uit door hoger te gaan staan dan de screener en de ballhandler richting de baseline te sturen. De verdediger van de screener verdedigd de driving lane of trapt/ double teamed op de zijlijn.

Het kan een bewuste tactiek zijn om verdedigers altijd onderdoor te laten gaan wanneer de aanvaller met zijn zwakke hand over het screen heen dribbelt, omdat er dan een fractie meer tijd nodig is om tot een goed schot te komen.

Uitvoering van het screen:

De screener moet een goed screen zetten. Dit kan op drie manieren:

 1. Flat screen. Parallel op de achterzijde van de verdediger.
 2. Screen. Direct op een bepaalde zijde.
 3. Turn-screen. Richting een zijde bewegen en op het laatste moment van richting veranderen.

Al deze drie vormen worden op een andere manier verdedigd en zullen derhalve op een andere manier moeten worden aangevallen. Welke vorm je kiest hangt af van de filosofie van de coach, de situatie in het spel of de schotklok.

Om geen aanvallende fout te krijgen staat de screener stil. De ballhandler moet schouder langs heup dribbelen om zijn verdediger geen ruimte te geven om er tussendoor slippen. Dit gaat makkelijker wanneer het screen eerst goed wordt opgezet. Zodra de ballhandler over het screen heen gaat versnelt hij.

Een goede verdediger weet welke hand de zwakke hand van zijn tegenstander is en zal proberen om de ballhandler op zijn zwakke hand te zetten. Dit zie je vooral vaak terug wanneer het een middle pick and roll betreft zoals in de bovenstaande afbeeldingen weergegeven. Een goede verdediger weet ook in welke gevallen er meestal een re-screen wordt gezet en anticipeert hier op.

Flat Hedge/ Show and Recover

We willen de verdedigers binden om een mismatch te creëren voor de grote man die het screen heeft gezet. Hiervoor moet de ballhandler direct de hedge-verdediger aanvallen, bijvoorbeeld met een hesitation dribble. De ballhandler en de rollende man moeten beide een kant van de basket aanvallen.

De verdediging zal gaan twijfelen en moet wel switchen, maar dit is vaak te laat en uit positie, zodat er een twee tegen één ontstaat.

Hard Hedge

We willen de grote man die hard naar boven uitstapt binden zodat er voor de rollende man een mismatch ontstaat. Hiervoor moet de ballhandler een heel snelle retreat dribble maken en de bal direct, tussen beide verdedigers door, naar de rollende man passen met een overhead pass. De rollende man rolt af naar de pinch post/ medium post.

Doordat de verdediging ver uit positie staat moet de aanval snel handelen en het voordeel benutten door de rotatie aan te vallen. Dit initieert de rollende man met een front-pivot.

Switch

Bij een switch willen we de mismatch één tegen één uitspelen. Wanneer er bij een middle pick and roll wordt geswitcht, waarna de ballhandler tegen een grote verdediger komt te staan, maakt de rest ruimte voor de één tegen één, maar de wings moeten aanspeelbaar blijven en alert zijn.

Verdedigd de grote man dicht op de bal, dan passen we de bal naar een van de wings. Deze speler moet goed lezen wat er gebeurd. Stap de grote man naar achteren, zoals in de meeste gevallen, dan moet de bal direct terug naar de top worden gepasst. Er is nu een open schot gecreëerd, of de grote man zal een close-out maken waardoor hij makkelijk is aan te vallen.

Ice (Blue)

Wanneer de bal-verdediger te vroeg omhoog stapt en de verdediger van de screener nog niet in positie staat, is de kans groot dat er vanaf de wing een driving lane ontstaat en kan de rotatie worden aangevallen.

Pick and pop

De screener popt naar buiten zodat er ruimte ontstaat voor een driepunt poging. Recovert de verdediger van de screener, dan ontstaat er op de baseline een driving lane en kan de ballhandler de rotatie aangevallen.

Split the screen

De ballhandler splitst het screen met een crossover (push) dribble en valt de rotatie aan.

Slip to the basket

De screener slipt zodra hij ziet dat er ge’iced wordt en zijn verdediger uit positie staat.

Spacing for a shot

De screener spacet naar de top voor een driepunt optie, rekening houdend met de positie van de hoge helpside verdediger zodat hij genoeg tijd overhoudt voor een open schot.

Turn-screen + Roll

De screener rolt na het screen richting het blok. Wanneer hij aanspeelbaar is heeft een open layup of valt hij de rotatie aan.

Turn-screen + Snake-dribble + Roll

De ballhandler verandert na het screen met een crossover dribble van richting en valt het midden aan. Hij valt de rotatie aan, bindt zijn verdediger en maakt ruimte voor de roll aan de buitenkant.

Turn-screen + Re-screen

De screener zet het eerste screen, maar de verdediger van de ballhandler recovert. Vervolgens re-screent hij en wordt er een pick and roll gespeeld met de gebruikelijke reads.

Pick and Roll Drills

Afhankelijk van het niveau van de spelersgroep kan je de groep progressief aanleren van twee tegen nul, tot vijf tegen vijf. In een twee tegen twee oefening kan je de verdediging bijvoorbeeld opdrachten geven, waarbij de aandacht naar het maken van de juiste beslissingen in de aanval gaat.

Hieronder volgen een aantal ideeën die je met je team kunt trainen. In alle gevallen geldt: read the defense!

 • Pick and roll situatie met een X aantal seconden op de shotklok
 • Pick and roll situatie tegen een switch
 • Pick and roll situatie waarbij de verdediger onder door gaat
 • Pick and roll situatie tegen een flat hedge (verdediger over the top)
 • Pick and roll situatie tegen een hard hedge
 • Pick and roll situatie tegen ice
 • Pick and roll on top
 • Pick and roll, top to wing
 • Pick and roll, baseline to wing

Een tegen een – flat hedge aanval

 • 1 speler en 1 coach
 • 1 bal
 • 1 basket
 1. Speler 1 zet het screen op
 2. Speler 1 valt het screen na een handwissel aan
 3. Speler 1 maakt een hesitation dribble of een stretch dribbel om de coach te binden
 4. Speler 1 verslaat de coach en finisht met een lay-up

Twee tegen nul – pick and pop/ roll

 • 2 spelers
 • 2 ballen
 • 1 basket
 1. Speler 1 zet het screen op, speler 2 screent (speler 2 doet verder nog niks met de bal)
 2. Speler 1 valt het screen aan en neemt een pull-up jump-shot
 3. Speler 1 popt na zijn schot naar de top
 1. Speler 2 passt de bal naar speler 1
 2. Speler 2 screent
 3. Speler 1 valt het screen aan en neemt een pull-up jump-shot

Variaties:

 • Pick and pop (met 1 bal)
 • Layups i.p.v. schoten
 • Afrollen bij het tweede screen
 • Etc.

Tips:

 • Screen opzetten door een harde stap en dribble in de richting van de verdediger te maken, daarna volgt er een richtingsverandering met een cross-over dribble en een korte hesitation (pauze)
 • Schouder langs heup dribbelen en contact maken met het screen
 • Met de binnenste hand de knieholte van de screener aantikken om vervolgens met een goede hoek de basket aan te kunnen vallen
 • Hedge-verdediger aanvallen met een hesitation dribble, of met een stretch dribble (lateraal) om de hedge-verdediger te binden

Drie tegen nul – pick and roll met kick-out

 • 3 spelers
 • 1 bal
 • 1 basket
 1. Speler 1 begint de drill met een pass, speler 2 swingt de bal naar speler 3 en screent voor speler 3
 2. Speler 3 valt het screen aan en speler 2 rolt naar de basket
 3. Speler 3 kickt de bal naar speler 1
 4. Speler 1 spacet naar de corner voor een spot-up schot

Variaties:

 • Speler 1 speelt 1 tegen 2 na de catch. Dit is logischerwijs een spot-up schot onder druk van de close-out, of de penetratie wanneer het schot niet meer lukt

Drie tegen nul – pick and roll met backdoor cut

 • 3 spelers
 • 1 bal
 • 1 basket
 1. Speler 1 begint de drill met een pass, speler 2 swingt de bal naar speler 3 en screent voor speler 3
 2. Speler 3 valt het screen aan en speler 2 popt naar de perimeter
 3. Speler 1 spacet naar de top (run behind) en speler 3 kickt de bal naar speler 1
 1. Speler 2 snijdt direct backdoor en ontvangt de bal
 2. Speler 2 finisht met een lay-up

Twee tegen twee – hard hedge aanval

 • 4 spelers
 • 1 bal
 • 1 basket
 1. Aanvaller 1 zet het screen op, aanvaller 5 zet het screen in het midden
 2. Aanvaller 1 valt het screen aan, verdediger 5 hedget hard
 3. Aanvaller 1 maakt een snelle harde retreat dribble en aanvaller 5 short rollt naar de pinch post
 4. Aanvaller 1 geeft een snelle harde pass naar aanvaller 5

Variaties:

 • Zet een extra aanvaller en verdediger op de short corner waardoor er een twee tegen een situatie ontstaat. (Punten toekennen aan de scores. Aanvaller mag blijven staan na een score.)