Workshop Motorisch Leren

6 maart 2017, Groningen

Workshop notes door Giorgio Marrale

“Iedereen kan topsporter worden.”

Peter Beek
Wanneer kun je als sporter beter niet naar je coach luisteren?

Peter Beek geeft een willekeurige deelnemen instructies om te putten (golf).

Bij de eerste twee voorbeelden gaf hij impliciete instructies (interne focus van aandacht) en bij de tweede twee voorbeelden expliciete instructies (externe focus van aandacht).

Effect van instructies:

 • Externe focus: Betere prestaties, betere leerresultaten.
 • Interne focus: Beter niks zeggen dan interne focus.

Na analyse blijkt een meerderheid van de instructies die coaches geven interne instructies zijn.

Ter illustratie een pitcher bij het honkbal:

 • Interne instructies: houding van het lichaam
 • Externe instructies: mik op een doel, zet af tegen een heuvel

Betrek de omgeving in het geven van instructies.

Ter illustratie een zwemmer:

 • Intern: duim naar buiten
 • Extern: wijs duim naar de badrand

Beeldspraak

 • Backhand topspin: speel de bal alsof je een frisbee weggooit
 • Forehand: Beweeg het badje langs de schuine zijde van een driehoek

Bij mentale druk vallen spelers eerder terug in oude gewoontes wanneer ze techniek met gedetailleerde instructies hebben geleerd.

Instructies t.o.v. feedback

Feedback en instructies bevatten beide informatie; dat kan motiverend en demotiverend zijn. Positieve feedback werkt beter.

Motorisch Leren is Relatief Permanent

 • Retentie: Zelfde taal als geoefend
 • Transfer: Nieuwe variatie van de taak

Extern t.o.v. intern: falen onder druk.

Externe Focus (knowledge of result)

 • Geen of weinig kennis over uitvoering beweging
 • Onbewust

Gericht op doel, beeldspraak;
Visueel: visualiseren, duo training, video (voorbeeld van een topatleet).

Stimuleert automatische leerprocessen;
Beter behoud bij fysieke – of psychische vermoeidheid.

Interne Focus (knowledge of performance)

 • Gedetailleerde expliciete instructies uitvoering beweging
 • Vaak verbaal
 • Bewust (cognitief)

Geen stimulans van de automatische flow van een beweging.

Optimizing Performance Through Intrinsic Motivation and Attention for Learning

Attention: external focus;
Motivation: autonomy, Enhanced expectancies.

(Self controlled feedback – Modus/ Frequentie/ Timing)

Self focus: focus on task goal.

 • Motor performance
 • Motor learning

Voorbeelden:

 • Real time visuele feedback: een bepaalde beweging nadoen (expert beeld)
 • Verbale instructie: ga op een stoel zitten
 • Verbale instructie voor een lunge: zet je zo hard mogelijk af van de grond
 • Verbale instructie: doe alsof je op eieren landt

(analogie leren)
(combinatie van visueel en verbaal, met expliciete instructies)

Visuele Feedback

Modeling:

 1. expert
 2. jezelf

Verbale instructies:

Als je de wending maakt…

 1. Beweeg je lichaam richting het doel
 2. Duw jezelf zo hard mogelijk van de grond

Samengevat

 • Differentieel/ gevarieerd leren
 • Duo training
 • Contextuele interferentie
 • Imaginary (creëert op de motorische cortex activiteit)
 • Self-control
 • Positieve feedback
 • Choking under pressure
 • Visueel leren
 • Externe focus (verbaal)
 • Individueel (niet iedereen is hetzelfde)
 • Expert and self-modeling
 • Simpel