Presentielijst Workshops BT4

Naam Giorgio Marrale
Adres Gijzelaarslaan 13
Postcode – Woonplaats 9727 CV Groningen
E-mailadres grm@euroslam.com

Heeft de volgende workshops bezocht (s.v.p. datum aangeven in kolom A en laten paraferen door de expert in kolom B):

 Kolom A
(datum workshop)
Kolom B
(in te vullen door expert)
Grondslagen, mentale ontwikkeling, samenwerking, leiderschap en vertrouwen25-11-2017 
LTAD-model en het leren van motorische vaardigheden19-11-2016 
Inspanningsfysiologie en energiesystemen01-04-2017 
ASK-dag praktijkbegeleiding11-03-2017 
Inzet middelen – video – scouting12-11-2016
04-11-2017
 
Meerjarig sporttechnisch beleidsplan/ begeleidingsteams19-11-2016 
Fitness/ krachttraining en voeding10-06-2017 
Traininggeven10-11-2016
17-11-2016
 
Defense deel 1x 
Defense deel 207-10-2017 
Offense and fastbreak08-04-2017 
Offense and special plays06-05-2017 
Coachen van wedstrijden28-01-2017 
Talentontwikkeling en jaarplanontwikkeling (vertaling b’ball specifiek)19-11-2016
14-01-2017
 
Coaching, sportpsychologie en mentale training11-02-2017 
Arbitrage en spelregels13-05-2017 

Indien u 1 of meerdere workshops niet heeft bezocht, graag hieronder de reden aangeven (dan wel EVC/ EVK-formulier toevoegen):

Inspanningsfysiologie heb ik halverwege moeten afhaken. Defense deel 1 (Remy de Wit) heb ik gemist. Beide keren vanwege wedstrijdverplichtingen. Aan alle andere workshops heb ik deelgenomen.