BT4 Workshop 8 – Aantekeningen

Academie voor Sportkader (ASK) – Praktijkbegeleiding – Peter Strikwerda

Rol en Taken van de Praktijkbegeleider

Volgens de deelnemers:

 • Wat is volgens u de rol van een Begeleider Trainer/ Coach?
  • Competentiescan
  • Individueel
   • Wat ze al kunnen?
   • Omgang spelers
  • Reflectie
   • Consulent
   • Feedback
   • Adviesrol
  • Passende organisatie
  • Speelstijl team

Welke taken vervult hij?

 • Ondersteunen bij kiezen leeractiviteiten
 • Activeren en zelfstandigheden bevorderen
 • Afstemmen op leerstijl en ontwikkelfase
 • Positief leerklimaat creëren
 • Begeleidingsvaardigheden toepassen
 • Begrijpelijk uitleggen
 • Enthousiasme en betrokkenheid tonen

Start bij binnenkomst – Kennismakingsgesprek

Vragenserie in vier eenvoudige stappen op basis van het GROW (Goal, Reality, Options, Will) model.

Opdracht: bedenk drie vragen die je bij een kennismakingsgesprek aan een trainer/ coach wilt stellen om een helder beeld te krijgen van wat je kan gaan verwachten in het begeleidingstraject.

Giorgio’s vragen lijst:

 1. (G) Wat is je doelstelling?
 2. (R) Kan je je doelstelling behalen binnen deze – en je eigen organisatie?
 3. (O) Hoe ga je je doelstelling behalen?
 4. (W) Wat heb je nodig om je doelstelling te behalen?

Goal (Doel)

Je hebt een beeld van het einddoel en de wensen van de deelnemer.

 • Wat is je doelstelling?
 • Wat is succes voor jou?
 • Weet je waar je aan begint?

Reality (Stand van zaken)

Wat weet hij/ zij wel/ niet, waar moet nog aan gewerkt worden, welk niveau wordt training gegeven, club, etc.

 • Wat is je achtergrond?
 • Wat kun je al?
 • Heb je voldoende tijd?
 • Al eerder erover gesproken?
 • Wat denk je zelf nog te moeten leren?

Options (Mogelijkheden)

Wat zijn de opties binnen de club, wat kan de deelnemer zelf doen, cursusdatums/ oplevermomenten, ofwel het POP.

 • Eigen ervaring inbrengen
 • Is je doelstelling haalbaar
 • Helpen kennis te vinden

Will (Actieplan)

Wie gaat wat doen, wanneer, waar, wat is er nog nodig om het einddoel te behalen, ofwel PAP.

 • Actief de voortgang volgen (hoe/ wanneer)
 • PDCA (Plan, Do, Check, Act)
 • Wat heb je nodig om je doelstelling bereiken?

Wat zijn dan de eindresultaten van het gevoerde gesprek?

Opdracht: Maak een beschrijving van de leeromgeving bij jouw vereniging. Plaats jezelf als praktijkbegeleider in die omgeving en wat is dan jouw rol, hoe vul je die exact in?

Leeromgeving

Trainingsruimtes:

Sporthal Kardinge

 • Bij een team training: Wanneer de zaal in de lengte gebruikt wordt een uitstekende accommodatie, met goede belijning en baskets.
 • Bij een RTC training: Veel spelers (40+) in een relatief kleine ruimte.

Gebreken:

 • Kleine (houten) backboards
 • Geen driepuntsbelijning in de breedte van de zaal
 • Geen zij- en achterlijnen

Gymzaal Kluiverboom

 • Bij een team training: Voldoende (8) baskets voor een team van 12 spelers.

Gebreken:

 • Geen goede belijning (onjuiste maten bucket en driepuntsbelijning.)
 • Te kleine afmetingen lengte en breedte.

Sporthal Lewenborg

 • Bij een team training: Acceptabele zaal om in te trainen. Goede ‘glazen’ backboards.
 • Bij een RTC training: Acceptabele zaal voor skills training van ongeveer 24 spelers/ speelsters.

Gebreken:

 • Te weinig (6) baskets (2 baskets bij een team training)
 • Geen goede belijning (onjuiste maten bucket en geen driepuntsbelijning)

Wedstrijdzalen

Willem Alexander Sportcentrum

 • In de lengte: Uitstekende wedstrijd accommodatie. Volledig wedstrijdveld met goede baskets (uit het plafond,) 24-seconden klok en scorebord.

Sporthal Vinkhuizen

 • In de lengte: Uitstekende wedstrijd accommodatie. Volledig wedstrijdveld met goede baskets en 24-seconden klok en scorebord.
 • In de breedte: Acceptabele basketbalvelden.

Leren en Leerstijlen

Leren als Cyclisch Proces

 • Doen -> [ervaringen opdoen] ->
 • Nadenken -> [terugkoppelen en overdenken] ->
 • Bedenken -> [theorie vormen] ->
 • Kiezen -> [begrippen en methoden uitproberen] ->

Leerstijl van Kolb

 • Gebaseerd op een viertal leerfases
  • Bezinner
   • Leert door te kijken en te luisteren
   • Ervaringen te overdenken
   • Verbanden te leggen
  • Denker
   • Leert door dingen zelf uit te proberen in de praktijk
   • Hij komt daarbij problemen tegen die hij al werkend oplost
  • Beslisser
  • Doener

Leerstijl van Kaldeway

 • Gebaseerd op de situatie/ leeromgeving waarin geleerd wordt
  • Verandering van leersituatie vereist een andere manier van (aan)leren c.q. aanpak

VARK/ VAK Leerstijl

 • Gebaseerd op de voorkeur tot opnemen/ communiceren
  • Visueel
  • Auditief
  • Read/ write
  • Kinetisch

Leerstijlen van Vermunt

 • Gebaseerd op motieven van de student op het leren
  • Reproductieve leerstijl
  • Betekenisvolle leerstijl
  • Toepassingsgerichte leerstijl
  • Ongerichte leerstijl

Opdracht: Bedenk met elkaar een leeropdracht binnen de ontwikkeling van een trainer coach. Geef aan met welke aspecten je rekening moet houden per leerstijl volgens de methode van Kolb.

Leeropdracht: Geven van een training

 • Bezinner – Werkt planmatig en past zich niet aan de situatie/ omgeving
 • Denker – Gedetailleerd en chronologisch voorbereid
 • Beslisser – Speelt flexibel in op een algemeen doel
 • Doener – Oefeningen voorbereid

Opdracht: Uit eigen ervaring aangeven vanuit jouw ontwikkeling als trainer/ coach: wat was er goed in jouw leerklimaat en wat was er slecht in jouw leerklimaat?

Leerpiramide

 • 10% van wat we lezen
 • 20% van wat we horen
 • 30% van wat we zien
 • 50% van wat we zien en horen
 • 70% van waar we over gediscussieerd hebben
 • 80% van wat we persoonlijk ervaren hebben
 • 95% van wat we uitleggen aan anderen

Vragen stellen

 • Gesloten vragen
 • Open vragen
 • Suggestieve vragen
 • Doorvragen

Opdracht: In een groepje van vier wordt deze opdracht uitgevoerd. De praktijkbegeleider krijgt een opdracht op papier en gaat vragen stellen aan de cursist.

 • Praktijkbegeleider (Tolga)
 • Cursist (Sanne)
 • Waarnemer van de cursist
 • Waarnemer van de praktijkbegeleider (Giorgio)

Hoe vond je je training gaan?

Denk je dat het goed is dat je gewoon meedoet met de trainingen?

Denk je niet dat je wanneer je mee gaat spelen het overzicht kwijt raakt?

 1. Gesloten vragen
 2. Open vragen
 3. Suggestieve vragen
 4. Doorvragen

Begon met het stellen van een open vraag.

Vervolgt en eindigt met suggestieve vragen waardoor de cursist geïrriteerd raakt.

Opdracht: Formuleer een leervraag m.b.t. een probleem wat je nu hebt, of vroeger hebt gehad, of in de nabije toekomst gaat krijgen.

Wat is competentie?

 • Kennis en inzicht – Denken
 • Vaardigheden – Doen
 • Motivatie – Willen
 • Houding en persoonskenmerken – Zijn

Gesprekken

 • Eenrichtingsverkeer onthoud je 10% van
 • Discussies onthoud je 70% van

Discussie over arbitrage

Blocking foul of een charging foul?

 • Facing opponent
 • Two feet on ground
 • Legal guarding position
 • Moving side- or backwards
 • Contact op torso

Screening

 • Facing the opponent
 • Side screen – mag dicht erop staan (niet bewegen)
 • Back screen – pas afstand

Hand checking

 • Binnen eigen cylinder
 • Twee handen op lichaam is altijd een fout