BT4 Workshop 3 – Aantekeningen

Training Geven (theorie) – Ben Ponsioen

 • Ben Ponsioen
 • 40 jaar leraar lichamelijk onderwijs
 • 40 jaar basketbalcoach op verschillende niveaus; jeugdcoach/ begeleider tot NBA

Motorisch Leren

Opdracht: Schrijf een definitie op van training + aandachtspunten training.

Mijn definitie van training: Het verbeteren van vaardigheden d.m.v. oefening en herhaling.

Aandachtspunten: Visie, motivatie, ontwikkeling en doel.

SMART

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Reëel
 • Tijd

STARR(T) – Leerproces motorisch leren

 • Situatie – start positie, ability, skills
 • Taak – taakomschrijving, organisatie
 • Actie
 • Resultaat – resultaat
 • Reflectie – feedback (nieuwe start positie)
 • (Transfer)

Athletic Skills Model (ASM)

Eerst atleten maken, dan basketballers.

Jonge spelers (kinderen) algemeen ontwikkelen door meerdere sporten te laten beoefenen. Vanaf een jaar of 12 kunnen ze zich specialiseren op één sport.

Action Typing

Een individu is introvert of extrovert (heel algemeen gezien.) Type casting is een hulpmiddel om spelers te categoriseren.

Zintuigen en zenuwsysteem (Dr. Scholhorn)

1OnbewustOnbekwaam
2BewustOnbekwaam
3OnbewustBekwaam
4BewustBekwaam

Drills t.o.v. differentieel leren

 • Traditioneel worden spelvormen geleerd vanuit de fundamentals; passen, dribbelen, schieten, etc.
 • De nieuwe methode is vanuit het spel leren. Fundamentals komen vanzelf boven drijven.

Leren door te kijken

 • Open bewegingen
 • Gesloten bewegingen (van te voren gedefinieerd)

Elke beweging die je maakt is verschillend. Probeer niet om 1000 x hetzelfde te doen, maar om 1000 x een variatie te doen van hetgeen dat je wilt aanleren te doen.

 • Andere taak
 • Andere omgeving
 • Ander individu

Steeds veranderen dus!

Proactieve inhibitie

Fout aangeleerd gedrag is moeilijk af te leren. Onder druk komt de oude vaardigheid/ skill weer boven.

Op jonge leeftijd goed aanleren! Fout gedrag niet willen veranderen, maar nieuw gedrag aanleren.

Bijvoorbeeld: Een speler schiet technisch slecht met zijn rechterhand. Leer hem goede techniek met zijn linkerhand. Er is een transferwaarde van de ene naar de andere hersenhelft waardoor de speler ook met zijn rechterhand beter zal leren schieten.

Impliciet t.o.v. expliciet

ImplicietExpliciet
UitwendigVanuit het lichaam
BeeldlerenSpring met twee voeten naast elkaar
MetaforenSpring als een konijn

Wat kan je bedenken om hetzelfde resultaat te bereiken?

 • Rip/ sweep: slingerklok
 • Eindstand schot: zwanenhals
 • Stance: staan als een gorilla (Bokito)

Dwangstelling door een vervolgactie.

Bijvoorbeeld: Low post op het blok een front pivot laten maken met zijn hakken tegen een kast. Hij kan alleen een front pivot maken = dwangstelling.

Hoe leert een speler?

Ieder individu leert op zijn eigen manier. Wat zijn de mogelijkheden van een speler?

 • Knowledge of performance (KP) is de oude manier.
 • Knowledge of result (KR) is de nieuwe manier.

Didactiek

Zo min mogelijk praten, maar voordoen of voor laten doen. Geen praatje-plaatje-daadje maar plaatje-(praatje)-daadje.

Probeer in je feedback het woordje NIET te vermijden.

 • Wat ging er goed?
 • Wat ging er fout? (Zo positief mogelijk.)

Directief t.o.v. empowerment

DirectiefEmpowerment
VoorzeggenVragen stellen

Reflectie BT4 Workshop 3 – 10-12-2016

 • Wat liep er volgens de cursist goed in de workshop?
  • Het verbaasde mij hoeveel overeenkwam met de dingen die ik heb opgestoken in het jaar dat Marco van der Berg head-coach bij Basketball Academy RTC Noord was. Veel onderwerpen, zoals impliciet en gedifferentieerd aanleren, gebruikmaken van metaforen en focus op externe factoren, heb ik al kennis van en pas ik al in de dagelijkse praktijk toe.
 • Voldeed de workshop aan de verwachtingen; wat ga ik gebruiken?
  • Ja.
  • Differentieel aanleren, bijvoorbeeld door andere type ballen te gebruiken, of andere situaties te creëren bij het oefenen van vrije worpen.
  • Leren door te kijken. Niet praatje, plaatje, daadje, maar plaatje, daadje en intussen aanwijzingen geven.
  • Dwangstellingen creëren in technische oefeningen.
  • Proactieve Inhibitie.
 • Wat heb ik, als deelnemer / cursist, van geleerd?
  • SMART, STARR
  • Introverte/ Extroverte spelers (testen en typecasten)
 • Waar ga ik me zeker verder in verdiepen?
  • Zintuigen en zenuwsysteem, Dr. Scholhorn.
  • Proactieve inhibitie.
  • Empowerment (i.p.v. directief) coachen, oftewel vragen stellen in plaats van voorzeggen.
 • Heb ik antwoord gekregen op mijn vragen?
  • Mijn leervraag aan Ben Ponsioen was: Wat vindt u van de volgende stelling: “De beste spelers moeten het meeste aandacht krijgen.”
  • Tevens heb ik een e-mail gestuurd met mijn opdracht voor het praktijkdeel van de workshop, met het verzoek om feedback.

Mijn e-mail:

Ik ben bezig met mijn opdracht en zou graag wat feedback willen vragen. Ik heb gekozen voor de volgende opdracht:

 • Maak/ creëer in een “New Way” modus een 2-2 leerproces (STARR) met een aanvallende (Offense) doelstelling (SMART)
 • Maak/ creëer in een “New Way” modus een 2-2 leerproces (STARR) met een verdedigende (Offense) doelstelling (SMART)

In de jaren dat Marco van den Berg hoofdtrainer bij RTC Noord was deden we een coach development traject, hierin zijn veel zaken als impliciet t.o.v. expliciet leren, externe focus en metaforen aan bod gekomen. Veel van de door u genoemde methodes gebruik ik inmiddels bewust en veelvuldig bij het training geven. Mooi vind ik het dan ook dat er ook weer een aantal voor mij vernieuwende ideeën aan bod kwamen, die mij erg uitdagen zoals differentieel leren, knowledge of performance/ result, proactieve inhibitie, etc. Erg interessant allemaal.

In het meegestuurde document heb ik STARR vanuit eigen oogpunt ingevuld, maar dit zou natuurlijk ook prima vanuit het oogpunt van een speler kunnen worden ingevuld, door bijvoorbeeld gerichte vragen te stellen.

In het geven van de training zal ik me richten op Empowerment Leren; spelers zelf laten ontdekken (deliberate play) wat goed en fout gaat en verbeterpunten laten benoemen.

Ik zou het erg op prijs stellen wanneer u mij van feedback kunt voorzien op het meegestuurde document? Alvast bedankt.

Antwoord Ben Ponsioen:

Klinkt allemaal heel erg “new way” Prima!

Wellicht zou je didactisch nog wat meer vragend kunnen werken. Bijv. vragen aan spelers: Wat was jouw individuele probleem bij het passen, waarom denk je zelf dat het mis ging, hoe zou het beter kunnen om balverlies op de pass te voorkomen, etc.